Vi har för närvarande 3 lediga bostäder och 49 lediga bilplatser
Bostäder
Visa lediga
Lokaler
Visa lediga
Bilplatser
Visa lediga
 Snabbsök

Typ av objekt:
Typ av bostad:
Används ej:
Publiceringsdatum:
Postadress Besöksadress Kontakt Besökstider
Hallbo Västra Storgatan 15 Växel: 0582 - 68 55 60 Mån - tors: 8.00 - 16.30
Box 74 Hallsberg Fax: 0582 - 68 55 67 Fre: 8.00 - 15.00
694 22 Hallsberg E-post: kontakt@hallbo.se Lunchstängt: 12.00 - 13.00